Klachtafhandeling

Klachtafhandeling

Wij vinden het heel vervelend om te horen dat het/de product(en) die u heeft besteld niet naar tevredenheid zijn. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid op ons om de klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid op te lossen!

Sale- en Outletproducten kunnen niet worden geruild en/of teruggebracht.

Wij vragen u om contact op te nemen met ons via service@kickcollection.nl

Vermeld de reden van de klacht/het defect, uw NAW gegevens, het ordernummer plus het/de product(en) waar het om gaat. Voeg ook foto's van het defect/de klacht toe. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij helpen u graag met een gepaste oplossing. U ontvangt binnen 2 werkdagen de te volgen instructies van ons via de e-mail.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking. U zal het/de product(en) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het/de product(en) wenst te behouden. Graag ontvangen wij het/de product(en) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retour. 

De voorwaarden voor het retourneren van een bestelling hangt af van het type product.
Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen en gecontroleerd, wordt deze verder afgehandeld. Het aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk en binnen 14 dagen nadat wij de retourzending hebben ontvangen terugbetaald.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).