Disclaimer & Garantie

KICK COLLECTION biedt productgarantie op het gehele assortiment. Standaard bieden wij 2 jaar volledige garantie. De datum van aanschaf is dus van belang voor uw garantie. Uw kassabon of factuur is uw garantiebewijs. Is er onverhoopt een probleem ontstaan met uw aangekochte product neem dan contact op met onze klantenservice, wij proberen altijd met een gepaste oplossing te komen. (zie onze ruilen & retouren pagina)

Disclaimer voor www.kickcollection.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kickcollection.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kick Collection. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kick Collection is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kick Collection.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kick Collection te mogen claimen of te veronderstellen.

Kick Collection streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kick Collection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Algemene voorwaarden bezorgingen:

Wij leveren uw bestelling onder de volgende voorwaarden.

Bij de bezorging van meubelen bezorgen wij tot de eerste voordeur. Wenst u een bezorging tot na de eerste voordeur (bijv. bij appartementen is dit de eerste deur van het gebouw) kunnen wij dit voor u verzorgen. Wij brengen hiervoor extra kosten in rekening. Indien u gebruik wilt maken van een bezorging met twee personen dient u dit direct na ontvangst van de bevestiging aan ons kenbaar te maken.

Indien ter plaatse met de bezorger(s) wordt overeengekomen dat zij, zonder dat dit van te voren is afgesproken, uw bestelling tot na de eerste voordeur brengen gebeurd dit volledig op uw eigen risico. Wij benadrukken hierbij dat dit door de bezorger(s) zelf wordt besloten of dit haalbaar is. De bezorger(s) mag/mogen dit weigeren. Aan deze afspraak kunnen geen rechten worden ontleend. Indien in dit geval onverhoopt schade zou ontstaan aan uw geleverde bestelling of uw eigendommen kunt u Kick Collection of de bezorger(s) niet aansprakelijk stellen.

Voor bestellingen buiten de EU vragen wij u om contact met ons op te nemen (order@kickcollection.nl) betreft de mogelijkheden tot verzenden en de daarbij komende verzendkosten..

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kickcollection.nl op deze pagina.